Regler & villkor

Regler 

Annonsens innehåll

Marknadens annonser är till för privatpersoner.

Annonser som hänvisar till företag, kommersiell verksamhet och kommersiella hemsidor (såsom "tjäna pengar hemifrån", hantverkartjänster, barnvakt, eller liknadne) räknas som företagsannonser. 

Annonsrubriken ska beskriva produkten. Annonsen ska placeras i den kategori som bäst beskriver den produkt som avses i annonsen. Om passande kategori saknas så ska annonsen sättas in under "Övrigt". Marknaden förbehåller sig rätten att byta kategori på annonser som placerats fel.

Annonsens innehåll ska följa gällande lagar och regler för marknadsföring och upphovsrätt. Vidare avböjs annonser som anses vara negativa eller stötande. Annonser med otydligt innehåll eller där erbjudandet anses vara orealistiskt refuseras. Marknaden publicerar inte annonstexter på annat språk än svenska. Marknaden förbehåller sig rätt att avböja annonser som uppmanar till annonsering i andra medier eller innehåller hänvisning till annonser i andra medier.

Om du enbart kan nås via telefon, skriv detta i din annons så att intressenter ringer dig istället för att använda vår meddelandefunktion via e-post.

Granskning

För att säkerställa kvaliteten i våra annonser kontrolleras alla annonser av moderator.

Djurannonser

Annonser där man säljer, köper eller skänker bort djur godkänns inte. 

Begränsningar

Ett maximalt antal om 10 annonser per annonsör publiceras i tidningen. 

Villkor

Ansvar

Kunden är personligen ansvarig för sin annons. Marknaden ansvarar ej för den utannonserade varan. Marknaden ansvarar inte för skada som beror på uteblivet, felaktigt eller fördröjda annonssvar.

Invändningar

Anmärkningar mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar. Vid frågor rörande annons vänligen kontakta vår kundtjänst.

Olagligheter

I de fall vi upptäcker eller informeras om olagligheter, hjälper vi Polisen med uppgifter som kan leda till att identiteten fastställs på annonsören. Till exempel så loggas IP-adressen.

Upphovsrätt

Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till Marknaden. Det är inte tillåtet att "låna" bilder från andra annonser, kataloger, webbsidor. Du får inte heller kopiera hela annonstexter. Det är inte tillåtet att använda sig av bilder eller texter vars rättigheter ägs av någon annan. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen.