FINLÄNDSKA GESTALTER

  • FRITID & HOBBYBöcker & litteratur

Handlar bl.a. om portal gestalterna i Finlands offentliga liv under Storfurstendömets slutskede o republikens första årtionden. Boken gjord av teamet Olof Mustelin, konstnären Birgitta Willner samt material från Föreningen Svensk-Finlands Vänner. Utgiven 1961, men i nyskick  med hårda pärmar.

Säljes
15 €
Kaj Bäckman
+358 400 710660
Skicka e-postmeddelande till annonsören